Teší ma, volám sa Lenka Koprlová. Som ženou, ktorá roky pracuje na sebe. Bola som vydatá, mala som krásne deti a nebola som šťastná. Najprv som začala čítať knihy –duchovnú literatúru. Medzi prvé knihy patrila kniha: „Miluj svoj život“ od Louise Hayovej. To bol začiatok cesty. Pochopila som, že mám v sebe veľa blokov k tomu, aby som sa mohla prijať taká aká som a milovať sa. Cítila som, že potrebujem spoznať samú seba, chcela som poznať pravdu. Objavila som metódu „One Brain“a začala som odstraňovať bloky, ktoré mi bránili milovať a byť milovaná.

Hľadala som odpovede na otázky. Na mojej ceste som objavila systemický model rastu Virginie Satirovej. Prešla som intenzívnym výcvikom STAR basic. Začala som žiť krajší a radostnejší život.

V roku 2008 som objavila metódu SRT. Pomohla mne aj mojej mame. V roku 2011 som absolvovala kurzy SRT a kurz Spr. Autorom metódy je Robert Detczler. Naučila som sa hľadať príčiny strachu a negatívnych energií . Našla som harmóniu a cítim sa milovaná. Teraz cítim, že mám ďalej odovzdať to čo som sa naučila. Všetci máme slobodnú voľbu a je na nás či pôjdeme cestou lásky.