Terapia ktorou Vás sprevádzam je SRT a SpR. Po vyčistení sa napojím na svoje Vyššie Ja a na Vaše Vyššie Ja pomocou tabuliek vytestujem  negatívne programy a bloky a následne požiadam o vyčistenie. Jedná sa o prácu s telom, mysľou a dušou t.j. duchovnou úrovňou. Pri riešení zdravotných problémov robím diagnostiku, vyčistím všetky negatívne energie jednotlivých orgánov, ktoré spôsobujú zdravotné problémy pomocou terapie SpR. Zároveň vyčistím negatívne programy, ktoré s tým súvisia pomocou SRT.

Pomocou terapie SpR robím korekcie na fyzickom tele, na základe ktorých energeticky napravím stavce, napravenie kĺbov , ktoré môžu byť stlačené alebo skrútené, stlačené ramená, bolesti v rebrách, ramená.

Terapia SRT a SpR sa prelína počas čistenia. Súčasťou čistenia je všetko čo súvisí s danými problémami, súčasťou môže byť čistenie rodovej línie, minulých životov, prekliatí a traumy z detstva,

Jedno sedenie trvá 90 až 120 minút.

Cena jedného sedenia je 100 EUR

Počas jedného sedenia sa vyčistí veľké množstvo negatívnych programov a po terapii klientí cítia fyzickú aj psychickú úľavu.

Výhodný balíček terapií pre ľudí rozhodnutých urobiť zmeny vo svojom živote

cena balíka  4 sedenia  je 320 EUR /ušetríte 80 EUR/

Klienti, ktorí žiadajú o pomoc touto metódou to robia zo slobodnej vôle a preberajú plnú
zodpovednosť za výsledok práce.

SRT a SpR nie je náhradou za lekársku liečbu.