Cenník osobných konuzltácií a čistení:

osobná konzultácia s klientom každá začatá hodina                15,-€

kompletné čistenie /základná očista
klienta od neg. energií 1 hod                                                            40,-€

čistenie konkrétneho problému 1 hod                                           40,-€

 

Klienti, ktorí žiadajú o pomoc touto metódou to robia zo slobodnej vôle a preberajú plnú
zodpovednosť za výsledok práce.

SRT a SpR nie je náhradou za lekársku liečbu.