Teší ma, volám sa Lenka Koprlová. Som ženou, ktorá roky pracuje na sebe. Bola som vydatá, mala som krásne deti a nebola som šťastná. Najprv som začala čítať knihy –duchovnú literatúru. Medzi prvé knihy patrila kniha: „Miluj svoj život“ od Louise Hayovej. To bol začiatok cesty. Pochopila som, že mám v sebe veľa blokov k tomu, aby som sa mohla prijať taká aká som a milovať sa. Cítila som, že potrebujem spoznať samú seba, chcela som poznať pravdu. Objavila som metódu „One Brain“a začala som odstraňovať bloky, ktoré mi bránili milovať a byť milovaná.

Hľadala som odpovede na otázky. Na mojej ceste som objavila systemický model rastu Virginie Satirovej. Prešla som intenzívnym výcvikom STAR basic. Začala som žiť krajší a radostnejší život.

V roku 2008 som objavila metódu SRT. Pomohla mne aj mojej mame. V roku 2011 som absolvovala kurzy SRT a kurz Spr. Autorom metódy je Robert Detczler. Naučila som sa hľadať príčiny strachu a negatívnych energií . Našla som harmóniu a cítim sa milovaná. Teraz cítim, že mám ďalej odovzdať to čo som sa naučila. Všetci máme slobodnú voľbu a je na nás či pôjdeme cestou lásky.

 

Povedali o mne:

 

Už to bude 6 rokov čo poznám Lenku. V tom čase som už dlhšiu dobu mala zlé obdobie. Problémy s bývaním, priateľom aj zdravotné problémy.

Keď som za ňou prišla privítala ma  milá a láskavá osôbka. Mala som  dobrý pocit. Porozprávala som jej všetko ma trápilo. Lenka s kyvadielkom  pracovala asi 2 hodiny.  Neuvedomila som si ani, že  sa mi venovala  toľko času, keďže bolo toho dosť, čo bolo potrebné .vyčistiť. Popri tom mi vysvetlila ako by som mala myslieť a uvedomila som si veľa vecí,  ktoré spolu súviseli. Keď som od nej odchádzala cítila som sa ako keby zo mňa všetka tá  ťarcha opadla. Cítila som sa ľahko a po dlhej dobe som sa celou cestou domov usmievala .Lenku som od vtedy navštívila ešte viac krát a keď som súrne potrebovala čistila ma aj na diaľku. Vždy mi veľmi pomohla. Ak sa mi vyskytne nejaký vážnejší  problém,  viem že sa na ňu môžem obrátiť.

Anka Furstova, Bratislava