Autor metódy SRT: Robert E.Detzler

Metóda SRT – Spiritual Response Therapy – je založená na využití ideomotorickej reakcie prstov človeka (reakcie vznikajúcej vo svaloch), ktorá bez zapojenia vedomia prináša odpovede na kladené otázky z podvedomia.

Terapeut zachytáva tieto odpovede využívajúc kyvadlo a za pomoci sústavy tabuliek obsahujúcich celú škálu rôznych emócii a postojov identifikuje negatívne programy človeka, ktoré mu spôsobujú problémy. Na základe napojenia na vyššie ja dokáže terapeut zrealizovať prečistenie týchto programov a nahradiť ich pozitívnymi.

Pre koho je SRT terapia určená?

Každý človek má v podvedomí uložené pozitívne aj negatívne programy. Negatívne programy človeku bránia v jeho sebarealizácii, dosiahnutiu vnútornej rovnováhy a pocitu blahobytu. Pochádzajú z jeho minulosti a z čias pred jeho narodením. Môžu mu spôsobovať neopodstatnené obavy, strach, pocity viny, ovplyvňovať jeho rozhodnutia neželaným smerom a v neposlednom rade spôsobovať aj zdravotné ťažkosti.

Terapiu SRT je možné aplikovať aj domácim zvieratám. Súčasne je možné vyčistiť od negatívnych energií a emócií aj priestory domu, bytu či kancelárie.

História SRT

Autorom metódy SRT je Róbert E. Detzler, bývalý reverend pochádzajúci z USA. Jej vývojom sa začal venovať v roku 1985, kedy nadviazal na štúdie manželov Cameronovcov a Dr. Cheeka zaoberajúceho sa hypnózou. Róbert Detzler napísal o SRT 3 knižné publikácie: Cesta slobody (The Freedom Path), Oslobodenie duše (Soul Re-creation), Duchovné liečenie (Spiritual Healing) – v ktorých detailne popísal princípy a fungovanie tejto metódy. Knihy sú dostupné aj v slovenských kníhkupectvách.

SRT – Spiritual Response Therapy   je jedinečný systém komunikácie s nadvedomím – tzv. Vyšším Já – pomocou ktorého terapeut vyhľadáva a zároveň aj odstraňuje z podvedomia negatívne energie a množstvo karmických a genetických presvedčení, ktoré nám môžu na vedomej úrovni spôsobovať opakované negatívne šablóny nášho myslenia a správania. Najčastejšie sú to rôzne strachy zo straty najrozličnejšieho druhu, úzkosť, nízka sebahodnota, bezcennosť, ba dokonca aj nenávisť a pomstychtivosť.

Následkom dlhotrvajúcich negatívnych emócií nastáva prerušenie toku energie v ľudskom tele, ktoré deštrukčne pôsobí na náš organizmus a tým spôsobuje najrôznejšie ochorenia.   Sú to rôzne presvedčenia prenášané väčšinou z minulých životov o vine a strachu, z ublíženia zo zrady, žiarlivosti, opustenie partnerov, rodičov, detí, nenávisti k sebe, k ženám, k mužom, k životu a k Bohu. Sú uložené v zadnom mozgu človeka. Tieto potom priamo ovplyvňujú a znižujú činnosť riadiacich systémov fyzického tela, napr. srdcovocievny systém, imunitný systém, močový systém, rozmnožovací systém, endokrinný systém, tráviaci systém lymfatický systém a i. Odstránenie týchto nežiaducich programov z podvedomia pomocou SRT je 100%, stále a trvalé. Viac menej sa však môžu objaviť nové bloky, ktoré bránia úplnému vyliečeniu, nakoľko negatívne záznamy sú uložené vo vrstvách a z podvedomia sa odstraňujú podľa výšky duchovného uvedomenia jedinca. V takom prípade je vhodné opakovať terapiu odstránenia príčin sebasabotáže,  sebatrestania alebo sebadeštrukcie. Opakovanie terapie je individuálne a prináša pozitívne výsledky aj pre najzatvrdlejšie aspekty.

Po uvoľnení a odstránení negatívnych programov a emócií z podvedomej mysle, človek dokáže do hĺbky pochopiť čo mu v živote spôsobuje problémy. Zbaví sa ťažkých stresov, tráum a pevných negatívnych presvedčení, čím v jeho vedomí a v živote začne prevládať viac prospešných a pozitívnych zmien. Život takto začne byť plnší, zdravší a šťastnejší a prestane byť otrokom svojho podvedomia.