Kontaktovať ma môžete prostredníctvom formulára uvedeného nižšie alebo na telefónnom čísle 0905 497 052.

 

 

 

Spoločnosť LenKo s.r.o. sa zaväzuje rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných
údajova firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti
zneužitiu.

Údaje, ktoré zadávate v prihláške sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho.

Vyplnením formulára na kontakt súhlasíte zo zaradením Vašich údajov do databáze firmy LenKo
s.r.o., Nejedlého 1916/12, 84102 Bratislava, IČO 47610026

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby sme mu mohli posielať informácie a ponuky
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s
platnými právnymi predpismi a zákonmi SR a že nebude získané osobné údaje zverejňovať,
sprístupňovať ani bezdôvodne postupovať tretím stranám.